Figyelem! A szállásadó partnereink 2018-tól közvetlenül igazolják vissza a megrendeléseket, értelemszerűen a saját utazási feltételeiket alkalmazzák. Az alábbi utazási feltétel csak abban az esetben érvényes, ha - kivételes esetben - az iroda intézi a megrendelés teljeskörű ügyintézését, amit a szállás megrendelésnél minden esetben jelzünk!

Utazási/visszamondási feltétel

Széchenyi Pihenőkártyás fizetésnél a bankok előírásait alkalmazzuk!

1./ A Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. (1074 Budapest VII. Dohány utca 86.) az irodával szerződött, a szolgáltatásukért garanciát vállaló vendégfogadók (239/2009 Korm. rend szerint egyéb szálláshelyek, panziók, szállodák) és a szállásadókat tömörítő partnerszervezetek szálláshelyfoglalását intézi. Az utazásról, az utazás biztosításáról a Vendégek egyénileg gondoskodnak.


2./ A Falusi Turizmus Centrumban (valamint a partner utazási irodákban) kizárólag a szálláshely foglalható, a Szállásadó egyéb szolgáltatásairól az iroda csupán tájékoztatást ad, azok megrendelése közvetlenül a szállásadónál történik.


3./ A szálláshely lekötésekor legfeljebb 40% "foglalási előleg" fizetendő. A fennmaradó rész befizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes. Az iroda 30 napon belüli utazáskor a teljes szálláshelyár befizetése után adhatja ki a VOUCHER-t. A voucher (utazási utalvány) szerves tartozéka a Vendég által a megrendeléskor elfogadott "Utazási/visszamondási feltétel".


4./ Szállásfoglalás visszamondását az iroda csak személyesen, vagy írásban (email, fax, levél) tudja elfogadni:


4a./ Ha a Vendég legalább 30 nappal az utazás előtt mondja vissza a szálláshelyfoglalását, úgy az irodai ügyintézési költségekkel csökkentve (a bruttó ár 4%-a, de legalább 3000 Ft) visszafizeti a foglaláskor befizetett összeget,


4b./ Az utazás megkezdése előtt

• 29 - 3 nappal visszamondott szálláshely esetén az irodai ügyintézési költség (a bruttó ár 4%-a, de legalább 3000 Ft) és a két éjszakára eső szállásárnak megfelelő összeg feletti befizetés jár vissza a Vendégnek

• 3 napon belül visszamondott szálláshely, vagy az utazás megszakítása esetén az irodai ügyintézési költség (a bruttó ár 4%-a, de legalább 3000 Ft) és négy éjszakára eső szállás költségnek megfelelő összeg feletti befizetés jár vissza a Vendégnek.


4c./ Széchenyi Pihenőkártyás fizetésnél az Iroda (Szállásadó) igazolásával a kártyát kibocsátó banknál csak a Vendég intézheti a visszajáró összeg .jóváírását a saját kártyájára (készpénz visszafizetésre nincs lehetőség!)


5./ Az iroda közvetlen felelőssége addig terjed, azt garantálja, hogy a Szállásadó által bejelentett szolgáltatásokat a honlapján és az irodai katalógusában ismerteti, illetve a lekötött szálláshelynél az időközben bekövetkező változásról haladéktalanul, írásban értesíti a Vendéget. A lekötött szálláshelyet a Szállásadó kiértesítésével (Voucher postázásával - emailben - is) biztosítja.

6./ Iroda a Szállásadó bejelentett szolgáltatásait csak az "irodai katalógusban" és az interneten teszi a Vendég számára nyilvánossá. A szolgáltatás meglétét és minőségét a Szállásadó garantálja és hibás teljesítés esetén közvetlenül vállal felelősséget.


7./ Ha az utazás megkezdése előtt az iroda tudomására jut, hogy a lefoglalt szálláshely bármely okból fogadásképtelenné vált, vagy a Szállásadó szolgáltatásokban értéket csökkentő változás következett be, azt haladéktalanul tudatja a Vendéggel:


• Vendég nem köteles a változásokat elfogadni, a szabad szálláshelyek közül másikat választhat.


• Másik megfelelő hiányában, vagy ha a Vendég eláll az utazástól a szállásfoglalási szerződés semmisé válik: ekkor az Iroda köteles a foglalási előleg teljes összegét a Vendégnek visszafizetni.


• Vendég, ha a Szállásadó által időközben megváltoztatott szolgáltatása miatt meghiúsult utazásért kártérítési igénnyel lép fel, azt az iroda mellőzésével, közvetlenül a Szállásadóval szemben érvényesítheti.


Nem kérhető kártérítés, ha a Szállásadó rajta kívülálló, elháríthatatlan okból (pl. természeti katasztrófa, stb.) nem tudja biztosítani az ígért szálláshely szolgáltatást. Iroda ilyen esetben közreműködik a megnyugtató rendezés érdekében.


8./ Szállásadónak hibás teljesítés esetén kártalanítási kötelezettsége van, amit a Szállásadó a Vendéggel egyezségre törekedve közvetlenül intéz. . Vita esetén a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amit 30 napon belül az irodának eljuttatnak. Jegyzőkönyv alapján az iroda aktívan közreműködik a történtek tisztázásában és elősegíti a békés rendezést.


9./ Szállásadó a szálláshelyet tisztán (fertőtlenítve), rendeltetésszerű használatra felkészítve köteles a Vendégnek átadni, a berendezési, felszerelési tárgyak meghibásodása esetén haladéktalanul gondoskodik azok kijavításáról.


10./ Vendég a szálláshelyen észlelt rendellenességet (meghibásodást) haladéktalanul, további károk megelőzése érdekébe köteles a Szállásadóval tudatni. Az általa esetlegesen okozott kárt a Szállásadóval a helyszínen köteles rendezi. Egyezség hiányában felvett jegyzőkönyv alapján az iroda közreműködik az ügy tisztázásában és elősegíti a békés rendezést.


11./ Vendég a szálláshelyet egyéb megállapodás kivételével (pl. weekend árat fizetett, vagy a Szállásadóval előzetesen megbeszélte) a bejelentett érkezése napján 16 órától veheti igénybe, a foglalása utolsó napján 12 óráig jogosult a szálláshelyen tartózkodni.


12./ Iroda korrekt eljárásra, átlátható ügyintézésre törekszik, ha a felek esetleges vitás esete nem zárodik békés egyezséggel, akkor a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Az Iroda peres eljárás esetére a Pesti Központi Kerületi Bíróságot jelöli meg.


Budapest, 2011 szeptember 01.


Koziel Miklós

igazgatóA katalógusban megjelent információknál a tévedés jogát az iroda fenntartja, ilyen esetben a magyar jogrend szerint járunk el.

Googlekeresés a falutur.hu honlapcsalád oldalain
Googlekeresés a világhálón


Szállásadóknak