Google translateNagyrécse - Nyugat-Dunántúl, Zalai dombság

Zala megye, falusi turizmus szállás

Nagyrécse falusi turizmus szállás
falutur szállás  Falusi Turizmus Centrum partner szállás   egyéb szállás  Egyéb szállás Magyarországon

A szállás térkép kicsinyíthető, nagyitható, az egérrel mozgatható, átváltható domborzatra, műholdas képreFalusi Turizmus Centrum szállás
nagyobb térképen való megjelenítése
Szálláshely Nagyrécse - KLIKK


Kirándulás Nagyrécsről

A Kis-Balatonon - a beavatkozások ellenére - nagykiterjedésű természetközeli állapotokat mutató növényzeti típusokat találunk, legfontosabbak: lebegő és gyökerező hínártársulások; nádasok; magassásosok; mocsárrétek; kaszálók és legelők; láperdők és fűzligetek. Az élőhelyek jellemzését a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszere (Á-NÉR) alapján állítottuk össze (FEKETE ET. AL. 1997). A Kis-Balaton védett és fokozottan védett gerinceseit HORVÁTH JENŐ 1997-ben megjelent Kis-Balaton és természetvédelem című munkája alapján állítottuk össze.

A lebegő és gyökerező hínártársulások főbb jellemzői

A víz színén úszó vagy alámerült növényekből áll. Kevés fajból álló társulás, igen gyakran egyetlen faj alkotja, mely ilyenkor tömeges. A társulást alkotó növényfajok kisebb nagyobb foltjai gyakran mozaikolnak egymással. Rendszerint nagy tömegben és magas borítási értékkel jelennek meg a növényfajok, melyek ezt az élőhelytípust alkotják. Ezt az élőhelytípust alkotó jellemző növények: Békalencse különböző fajai (Lemna sp.); tócsagaz (Ceratophyllum sp.); vízidara (Wolffia arrhiza); kolokán (Stratoides aloides); rence (Utricularia sp.); békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae); fehér tündérrózsa (Nymphaea alba); vizitök (Nuphar lutea); sulyom (Trapa natans); vidrakeserüfű (Polygonum amphibium).

A fent felsoroltak között természetvédelmi szempontból különösen értékes társulások a következők: A kolokános (Stratoides aloides), melynek levélrózsáiban temérdek ízeltlábú, lárva, lápi póc talál életteret. Itt fejlődik a rendkívül ritka zöld acsa (Aeschna viridis) lárvája. A tündérrózsás vidrakeserűfüves társulások mint fészkelőhelyek rendkívül érétkesek a szerkők és csérek szempontjából. A sulyom pedig értékes védett növényünk, melynek állományai a vízrendezések miatt többfelé visszaszorultak.
...
Láperdők és fűzligetek

A láperdőket leggyakrabban mézgás éger (Alnus glutinosa) alkotja, mely hatalmas támasztógyökereiből úgynevezett „talpat” képez. Az ilyen láperdőben erdőalkotó elegyfafaj a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és a szilfavész óta megritkult vénicfa (Ulmus laevis). A láperdőkben tömeges a lápi csalán (Urtica kioviensis) a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), a kevésbé zárt vízborította helyeken békaliliom (Hottonia palustris) összefüggő szőnyege található.

Helyenként találni az egykori tölgy-kőris-szil ligeterdők maradványait, ahol a lombkoronaszintben a kocsányos tölgy (Quercus robur) a magyar kőrissel (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és a vénicfával (Ulmus laevis) elegyedik. Jellemző védett fajai a békakonty (Listera ovata), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), szártalan kankalin (Primula vulgaris), tavaszi tőzike (Leucojum vernum), madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis), pirítógyökér (Tamus communis), csillagvirág (Scilla sp.)."

Tovább a forráshozTovább
a szállás naptárához,
vagy másik
foglalható szállás keresése
Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazás Nagyrécse szállás, utazásfalusi turizmus szállás FALUSI TURIZMUS CENTRUM
1074 Budapest, Dohány u. 86. Mobil: 0630-6353-186


Tudjon meg többet a Széchenyi Pihenőkártya elfogadásáról!
falutur
  Legyen Ön is partnerünk, Széchenyi Pihenőkártya elfogadó!


szállásadó


Google keresés a falutur.hu honlap család oldalain Google keresés a világhálón
GoogleCopyright (c) Falusi-Tanyai Turizmus Centrum Bt. *** Alapítva: 1995

Cg.01-06-311942 *** Adószám: 28437204-1-42 *** Minden jog fenntartva *** Email: falutur@falutur.hu