A falutur.hu
Nagy Szálláskatalógus
térképen

Dunakanyar.


Térképes információ a falusi turizmusról, illetve hotel, panzió, falusi szállás, magánszállás és egyéb szálláslehetőségekről.


Dunakanyar a Duna Pilismarót és Visegrád közötti szakasza. Ezen a részen a folyó a Börzsöny és a Visegrádi-hegység között folyik, valamint folyásiránya nyugat-keletiről észak-délire változik. Magyarország egyik legfontosabb turisztikai körzete. A Dunakanyar (kultúrtáj) szerepel a világörökségi várományosi (jelölti) listán. Valószínűleg a visegrádi középkori királyi központ és az esztergomi középkori vár helyszíneinek összevonásával. 2006 óta a Dunakanyar védőszentje Szent Hedvig, lengyel királynő.

Tágabb értelemben idesoroljuk még a Duna íve által bezárt jobb parti vidéket, valamint a folyamtól északra emelkedő Börzsöny hegység nagyobbik, Pest megyéhez tartozó felét. A Duna könyöke által bezárt Pilis hegységet és Visegrádi-hegységet a part menti területekkel.

A Duna áttöréses völgyre jellemző, változatos hegyvidékektől övezett. Szépen gondozott parkerdők, vadrezervátumok , természeti ritkaságok, hazai viszonylatban fontos klimatikus folyóparti üdülőhelyek, szigetek, vízi-, és télisport lehetőségei együttesen alkotják természeti értékeit.

A Duna jobb partja

Kilátás a Prédikálószékről
A tájegység művészettörténeti és történelmi emlékekben az ország egyik leggazdagabb vidéke. A barokkot Budapest, Szentendre és Vác képviseli, Visegrád a reneszánszot idézi, míg Esztergom a magyar román kort képviseli. Ezek az adottságok a magyar történelem jelentős, korszakos emlékeit jelentik olyan tájképi és természeti környezetben, amelyek turisztikai vonzerejüket megtöbbszörözi.

Esztergom
Helyén megerősített római város állt Salva Mansio néven. Nagy Károly a 8. században „Osterringun”-nak (keleti gyűrűnek) nevezte, a korábbi avar gyűrűsáncokról. A középkori elnevezés Strigonium is ebből alakult ki. Itt született I. István és 1000-ben itt koronázták királlyá. Az Árpád-kor első századaiban az ország fővárosa volt. A mai napig a magyar katolicizmus egyházi székhelye. Az ország legnagyobb temploma a bazilika. Itt van még a Bakócz-kápolna a reneszánsz művészet remeke. Itt őrzik az ország legnagyobb egyházi kincsgyűjteményét. Az altemplomban búcsújáró hely alakult ki Mindszenty József esztergomi érsek hamvainak hazahozatala óta (1991). A Keresztény Múzeum az ország leggazdagabb vidéki műtörténeti gyűjteménye. Itt őrzik M S mester műveit. Itt van még az ország legjelentősebb egyházi levéltára is.

Pilisszentléleki pálos kolostor romja
A Vadálló-kövek sziklaalakzatai
A Pilis barlangjai (Legény-barlang, Leány-barlang, Szopláki-ördöglyuk)
A vadmacska és a hiúz, a kövi rák, a kövi csík, a gyepi béka, a kockás sikló és a pannon gyík, a kerecsensólyom és a törpesas, a barna kánya és a kígyászölyv és darázsölyv, A Szentendrei-sziget madárvilága (kárókatona, szürke gém, nagy kócsag, jégmadár), a bajszos sármány, a holló és a vízirigó.
A mocsári nőszőfű és a mocsári aszat, a sziget alföldi pusztákat idéző homokpuszta-gyepeinek flórája (magyar szegfű, agárkosbor, gyíkhagyma, fekete kökörcsin, naprózsa, homoki kikerics, és a fokozottan védett csűdfű)

Dömös
Visegrádtól nyugatra található. I. Béla királyra itt szakadt rá 1063-ban a trón mennyezete. Valószínű merénylet következtében. 1100 körül Álmos herceg, Könyves Kálmán testvére egy román kori prépostságot létesített. Könyves Kálmán itt vakíttatta meg Álmost fiával Bélával, mert a trón a saját fiának szánta.

A Rám-szakadék
A település felett emelkedik a Prédikálószék.

Dobogó-kő
Magyarország első sípályája Dobogókőn 1923 óta
Makovecz Zsindelyes Dobogókőn

Visegrád
A Dunakanyar legfestőibb települése. Keskeny teraszlépcsők felett meredek sziklafalakkal emelkedik magasba Várhegy jellegzetes andezit láva tömege. A rómaiak erődöt építettek a Sibrik dombon. A népvándorlás után megtelepedő szlávok adták a Visegrád nevet. Az egykori római erődben volt fogoly Salamon király. A tatárjárás után épült fel a fellegvár. Csák Máté leverése után Károly Róbert Visegrádot jelölte ki az ország fővárosának. 1320 körül építette fel a nagyszabású királyi palotát. A török időkben 350 termes palota elpusztult földomlás következtében. A fellegvárat a Rákóczi szabadságharc során az osztrákok felrobbantották.
A Visegrádhoz tartozó Szentgyörgypusztán élt 1943-tól haláláig Áprily Lajos költő, műfordító. Ördögmalom-vízesés a településtől 2,5 km-re.

Dunabogdány
A település területén római castrum körüli városka volt. A romjai a mai napig láthatók a Szentendrei-Duna jobb partja mentén elterülő falu határában. A csendes nyaralóhelynek református temploma klasszicista elemekkel ötvözött, késő barokk kápolnái vannak. Hegyoldalából dácitot bányásznak (a Csódi-hegy lakkolitja).

Leányfalu
A 19. században kiépült nyaralóhelyekből vált községgé. Az első reprezentatív nyaralók tudósok, színészek és más művészek számára épültek. Nevezetessége a Móricz Zsigmond Emlékmúzeum. Karinthy Ferenc nyaralóhelye. Termálvizes strandja és uszodája van. Itt található a legszebb kilátást nyújtó magaslat, a Vörös-kő.

Szentendre
Rendszertelenségben kanyargó, szűk kis utcái, lépcsős sikátorai különleges hangulatot adnak a városnak.
I. Endre görög szerzeteseket telepített be. A török terjeszkedés elől menekülő szerbek, dalmátok bevándorlásával nőtt lakossága. A 18. században barokk stílusban emelt épületek ötvöződtek Az 1887-ben átadott HÉV megépítése a Budapestről történő megközelítést is kényelmesebbé tette.
Jelentős képzőművészeti értékek (Szentendrei Festők Társasága), gyűjtemények (Ferenczy Múzeum, Kovács Margit Múzeum) találhatók itt.
Szentendrei irodalom (a Hamvas Béla-hagyaték stb.)
A Szentendrei Teátrum
A Vujicsics-hagyaték és a délszláv népzene
Magyarország első, nem török kávékereskedője Szentendrén 1696-ban
Egykori dalmát borpincerendszer a Szamárhegy alatt
A Skanzen, azaz a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum is itt talált otthonra.
A Dera-patak szurdokvölgye
A Holdvilág-árok

Csobánka
Kőkori leletek Csobánka határából

Pomáz
A pomázi Teleki-Wattay kastély
Szkíta és kelta emlékek, földvár a település határában.

Budakalász
Rézkori temető és a legrégebbi 4000 éves négykerekű európai agyagkocsi lelőhelye. A Duna-parton római kori őrtorony található. Ide is szerbek menekültek.

A Szentendrei-sziget

Kisoroszi
A Szentendrei-sziget legrégebbi települése; kőburkolatú töltés védi. Könyves Kálmán idején oroszok települtek be; a nevét is innen nyerte. A falu határában római őrtornyok találhatók. A vízitúrázóknak kiépített táborhelye van. A falu és Visegrád között kompjárat közlekedik.

Tahitótfalu
A sziget legszélesebb részén lévő faluhoz műút vezet a váci komptól Tótfaluba. Onnan a sziget egyetlen hídján át Tahiba. A két községet a fenti néven egyesítették. Itt található Pollack Mihály síremléke, melyet Ybl Miklós tervezett. A Váccal szemközt lévő Duna-parton, a Pokolcsárda mellett római őrtorony-maradványok vannak. Váccal komp köti össze.

Pócsmegyer
Középkori eredetű falu. A török uralom idején el nem pusztult falu volt. Műemlék értékű az egykori Eszterházy-birtok. A sziget túlsó oldalán épült meg Surány nyaraló-, és horgásztelepe, ami közigazgatásilag a településhez tartozik. Unger-Bercelly késő barokk kúria Pócsmegyeren

Szigetmonostor
Az egyetlen falu a Szentendrei-szigeten, ami nem a parton épült. A 13. századi monostorát több szerzetesrend is birtokolta. Népi építészeti emlékek az oromfalas házak. A településhez tartozó Horány kedvelt üdülőtelep.

A Duna bal partja

Szob
Az Ipoly torkolatánál fekszik. Régészeti leletekben gazdag. A település nyaralóhely jellegű. A török uralom után újjáéledő faluban barokk stílusú templom épült 1775 és 1778 között. A Börzsöny Múzeumban a környék régészeti leletei, az Ipoly menti falvak népviselete, népi bútorai és használati tárgyai láthatók.

Zebegény
A falu házai a Börzsönyhöz tartozó Szent Mihály-hegyre (485 m) épültek fel. A török időket követő betelepítések során szlovák favágók, majd dél-német telepesek vettek részt. Római katolikus temploma 1909-ben épült, az egyik tervezője Kós Károly építész volt. A klasszicista kálvária szinte a falu közepén magasodik. A község arról is nevezetes, hogy 1923-tól itt élt Szőnyi István festőművész. Műterem házában ma emlékmúzeum működik. A falu másik érdekessége egy nyugalmazott hajóskapitány gyűjteményének kiállítása a Hajózástörténeti Múzeumban.

Nagymaros
Középkori eredetű város. Visegráddal szemben Károly Róbert uralkodása idején annak ikertelepülése lett. Kiemelt szerepét csak a török megszállás idején vesztette el. Ma jelentős üdülőhely, a dunai vízi sport jelentős bázisa. A 14. században épült gótikus stílusú rk. temploma van. A városban művésztelep működik.

Kismaros
Dél-Börzsöny turisztikai életének legfontosabb kiindulópontja. A 18. századtól létezik itt település. Mária Teréziától a betelepített telepesek szabadalomlevelet kaptak. A 19. század elején a Morgó patakon mintegy fél évszázadig fát úsztattak. Egy vadászkastélya is van, melyet jelenleg szociális otthonnak használnak. Keskeny nyomtávú erdei kisvasút vezet Szokolyán át Királyrétre.

Verőce
Anonymus a Gesta Hungarorumban már említést tesz a faluról. Temploma 19. századi. Látnivalói közé tartozik a Gorka Géza kerámiamúzeum és Ybl Miklós lakóháza

Vác
A Duna völgyén haladó ősi útvonalak mentén fontos átkelőhelynél épült, hegyvidék és a síkság találkozásánál. A környező tájat a Naszály hegy (652 m) zárja le. A bronzkortól lakott hely. I. Géza egyik oklevelében már városként említi. A tatárdúláskor elpusztult, majd német telepesek segítségével építik újjá. Migazzi Kristóf Antal püspök a 18. század nagy mecénása, a váci székesegyházat klasszicizáló késő barokk stílusban, az ún. "forradalmi építészet" stílusában építtette. Előtte már 1074-ben állt itt székesegyház. A kupola freskóit Franz Anton Maulbertsch alkotta. A börtön mellett áll az ország egyetlen diadalkapuja, ahol Mária Terézia látogatását fogadták. (1764-ben) Az ország első vasútvonala Pest és Vác között 1846-ban épült meg. A város székesegyházában és templomaiban rendszeresen tartanak orgonaversenyeket és visszatérő koncerteket.

Sződliget
A Duna-parton vízibázis létesült.

Dunakeszi
Környékén kőkori és bronzkori települések nyomait fedezték fel. A honfoglalás után állandó település létesült. Erről a 13. századi körtemplomának alapfalai és a gótikus szentélyrészlet tanúskodik. A kompkikötő mellett római erődítésmaradványok találhatók. Dunakeszi sportrepülőtérrel is rendelkezik.

Bővebben: wikipedia.org


Szálláskeresés egy tájegységben


Szálláskeresés egy település környékén

 • Szállás az Alföldön

 • Szállás az Aggteleki-hegységnél

 • Szállás az Alpok-alján

 • Szállás a Bakonyban

 • Szállás a Balatonnál

 • Szállás a Börzsönyben

 • Szállás a Bükkben

 • Szállások a Cserehátban

 • Szállás a Cserhátban

 • Szállás a Dráva-vidéken

 • Szállások a Dunakanyarban

 • Szállás a Dunántúli-dombságon

 • Szállás a Dunántúlon

 • Szállás az Észak-Magyarországon

 • Szállás a Felső-Tiszánál

 • Szállás a Fertő-tónál

 • Szállás a Hortobágy környékén

 • Szállás a Körösök-vidékén

 • Szállás a Mátrában

 • Szállás a Mecsekben

 • Szállások az Őrségben

 • Szállások a Pilisben

 • Szállások a Szigetközben

 • Szállások a Tisza-tónál

 • Szállás a Velencei-tónál

 • Szállások a Vértesben

 • Szállások a Zalai-dombvidéken

 • Szállások a Zemplénben

 • Szállások Baja környékén

 • Szállások Balassagyarmat környékén

 • Szállások Békéscsaba környékén

 • Szállások Budapest környékén

 • Szállások Debrecen környékén

 • Szállások Eger környékén

 • Szállások Győr környékén

 • Szállások Kaposvár környékén

 • Szállások Keszthely környékén

 • Szállások Kecskemét környékén

 • Szállások Komárom környékén

 • Szállások Miskolc környékén

 • Szállások Nyíregyháza környékén

 • Szállások Pápa környékén

 • Szállások Pécs környékén

 • Szállások Salgótarján környékén

 • Szállások Siófok környékén

 • Szállások Sopron környékén

 • Szállások Szeged környékén

 • Szállások Szekszárd környékén

 • Szállások Székesfehérvár környékén

 • Szállások Szolnok környékén

 • Szállások Szombathely környékén

 • Szállások Tata környékén

 • Szállások Tokaj környékén

 • Szállások Veszprém környékén

 • Szállások Villány környékén

 • Szállások Visegrád környékén

 • Szállások Zalaegerszeg környékén • A katalógusba jelentkezés ide kattintva ingyenes!

  Szálláskeresésre választhaó a hagyományos katalógus, ahol - szálláslehetőségtől függetlenül - mind a ~3300 hazai település fel van tüntetve.

  Települések ABC szerint, a településen található szállások

  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z


  Szállásadóknak

  A Falusi Turizmus Centrum felhívása: Ha Ön szállásadó (falusi turizmus vendégfogadó), vagy az ismeretségi körében valaki magánszállással, családi panzió üzemeltetésével foglalkozik, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot! Köszönjük!